Contact Us

Epifanio Rey & Cynthia Evasco
Pastor – Metro Manila & Luzon Areas

Contact Us

Adolfo “Bong” & Grace Remo
Elder – Metro Manila & Luzon Areas

Contact Us

Benedicto & Gloria Lorenzo
Elder – Metro Manila / Luzon Area